• Godkjenning av agenda
  • Godkjenning av styremøte 3/3-2022
  • Securitas - endre avtale
  • Gjennomgang av regnskap, og alt som kreves til årsmøte
  • Valgkomiteens innstilling til nytt styre
  • Planlegging av årsmøte den 30/3-2022.
  • Eventuelt