Tid. Kl. 18:00

 

Til behandling foreligger følgende saker.

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Godkjenning av agenda.
  3. Godkjenning av referat fra styremøte 23.10.23
  4. Budsjett for 2024.
  5. Belysning
  6. Status grøntområdene
  7. Status gassavregning/skjema for ladestasjoner
  8. Nye TV-bokser
  9. Skifte av vaktmester ifm overgang til Sefbo AS
  10. Eventuelt.