Agenda for styremøtet tirsdag 17.10.23.

Tid: kl. 18:00

 

Følgende saker foreligger til behandling.

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av agenda
  3. Godkjenning av referat fra styremøtet 26.09.23
  4. Oppgavefordeling
  5. Budsjett for 2024
  6. Peisservice og Fakturering 
  7. Løpende saker
  • Ringetablåer
  • Erfaring etter brannøvelse

8. Eventuelt

  • Møte med ny forvalter