Agenda for styremøte i Sogn Terrasse Boligsameie
Dato: 24 august 2023

Til behandling foreligger følgende saker:


1) Godkjenning av innkallingen
2) Godkjenning av referat fra møte 20/6
3) Styreleder er ikke tilgjengelig i ca. 3 uker
4) Brev fra et styremedlem vedrørende styrets oppgaver og egen
deltakelse
5) Status ladesaker og infobrev
6) Omkobling fra LBC til EF vil skje mandag 28/8, PE må delta
for at de skal komme i mål.
7) Høstdugnad må bestemmes (forslag 12/9)
8) Male fasader på terrasser (status?)
9) Vaktmester funksjoner?
10) Eventuelt