Agenda:

1. Godkjenning av agenda

2. Godkjenning av referat fra styremøte 1.11.21

3. Oppdatering ladeinfrastruktur

4. Plan 2022

5. Eventuelt