Agenda:
Godkjenning av agenda
Gjennomgang av referat
Gassregnskap
Budsjettering med eller uten underskudd
Pågående saker
Innkomne saker
Eventuelt