Følgende saker foreligger til bahandling

  1. Godkjenning av agenda
  2. Godkjenning av referat fra styremøtet den 06.11.19
  3.  Ladeproblematikk
  4. Kartlegging av vannforbruk i Oslo kommune. Skal vi bli med.?
  5. Evt.