Følgende saker foreligger til behandling.

  1. Godkjenning av agenda
  2. Godkjenning av referat fra styremøtet 18.08.20
  3. El-bil lading
  4. Plan for lekeplasser og evt innkjøp nytt utstyr
  5. Lage instruks /veiledning ved inn-/utflytting
  6. Erfaring fra dugnaden
  7. Anbudsprosedyrer
  8. Merking av sykler som ikke er i bruk
  9. Grøntansvarlig
  10. Eventuelt