• Godkjenning av agenda
  • Godkjenning av referat fra styremøtet 17.06.20
  • Statusrapport
  • El-bil lading
  • Dugnad
  • Beboermøte
  • Skadedyrbekjempelse
  • Dato for høstens styremøter
  • Eventuelt.