Grunnet koronatiltak møtes vi ved uteplassen mellom 12/14 kl. 18:00

Følgene saker skal behandles:

  1. Godkjenne referat  fra styremøtet 22. april 2020
  2. Årsmøtet
  3. Vedlikeholdsplanen
  4. Eventuelt