Agenda for styremøte tirsdag 20.10.20

Følgende saker foreligger til behandling:

  1. Godkjenning av agenda
  2. Godkjenning av referat fra styremøtet 15.09.20
  3. Grøntanlegget
  4. Vaktmester
  5. Lekkasjer
  6. Valg
  7. Eventuelt