Til behandling foreligger følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av agenda

3. Godkjenning av referat fra styremøtet 23. mai

4. Oppsummering av erfaringene ifm. feiing av garasjen/uteområdene, vask av ganger/vinduer

5. Grønkomiteen – hva gjør den egentlig?

6. Ladeproblematikk/skifte av faktureringsleverandør

7. Endelig beslutning om skifte av forvalter

8. Sameiefest

9. Eventuelt