AVFALLSHÅNDTERING
- Husholdningsavfall og aviser/papir kastes i avfallsanleggets anviste innkastsluker.
  Avfallet må tilpasses lukenes diameter slik at det faller ned i oppsamlingstanken av egen tyngde.

- Egen miljøstasjon for glass og metall emballasje står ved trafostasjonen til høyre for hovedinngangen.

- Annet avfall må leveres på kommunens miljøstasjoner.

Alle bes hjelpe til å holde våre omgivelser pene og ryddige.