Nye el-brikker til inngangsdørene
bestilles hos styret på e-post: styret@sognterrasse.no og blir utlevert sammen med faktura av leverandøren,
LÅS1, Pilestredet Park 7, 0176 Oslo.

El-brikken koster kr 300 pr nov 2019.

Styret gjør leietakere oppmerksomme på at det bare er seksjonseiere som kan bestille el-brikker til egen seksjon.

 

Nye nøkler bestilles via styret

Send bestilling til e-post: styret@sognterrasse.no

Nøkkel kan enten hentes direkte hos leverandøren, etter å ha mottatt sms fra de, eller den kan bli sendt i postoppkrav (ca kr 200 i tillegg).

Styret gjør leietakere oppmerksom på at det bare er sameiere som kan bestille nøkler til egen seksjon.