Nye el-brikker til inngangsdørene
bestilles hos styret på e-post: styret@sognterrasse.no og blir utlevert sammen med faktura av leverandøren,
LÅS1, Pilestredet Park 7, 0176 Oslo.

El-brikken koster kr. 300 pr. nov 2019.

Styret gjør leietakere oppmerksomme på at det bare er seksjonseiere som kan bestille el-brikker til egen seksjon.


Nye nøkler bestilles via styret

Send bestilling til e-post: styret@sognterrasse.no

Vi trenger nøkkelnummeret for å kunne legge inn bestillingen.
Nøkkel kan enten hentes direkte hos leverandøren, etter å ha mottatt sms fra de, eller den kan bli sendt i postoppkrav (ca. kr. 200 i tillegg).

Styret gjør leietakere oppmerksom på at det bare er sameiere som kan bestille nøkler til egen seksjon.


Garasjeportåpnere:

Det er mange som henvender seg til styret vedrørende garasjeåpnere.
Det kan dreie seg om utgått batteri, defekte åpnere, hvor bestille ny etc.

Ved defekte/dårlig fungerende åpnere anbefales det i første omgang å skifte batterier. Dette har ved erfaring pleid å hjelpe. Nye batterier kan lett byttes og kan kjøpes på f. eks. Clas Ohlson.

Nye brikker bestilles hos styret på e-post: styret@sognterrasse.no og blir utlevert av oss.

Brikken koster ca kr 810 og blir fakturert av vår forretningsfører.