Nye nøkler bestilles via forretningsfører:

Kim Martinsen
martinsen@hammersborgeiendomsforvaltning.no
480 29 453 (direkte)
22 86 75 90 (sentralbord)

Nøkkel kan enten hentes direkte hos leverandøren, etter å ha mottatt sms fra de, eller den kan bli sendt i postoppkrav (ca kr 200 i tillegg).

Styret gjør leietakere oppmerksom på at det bare er sameiere som kan bestille nøkler til egen seksjon.