Styret vil fordele arbeidsoppgaver ved inngangen til
garasjen fra kl. 17:00. Det viktigste denne gangen er luking, samt en del
praktiske oppgaver. Redskap, trillebårer, og søppelsekker settes frem.

Containere:
Disse er på plass fra 21/9 - 23/9.
NB! Ikke kast elektrisk utstyr og malingsspann i container.

Styret håper at så mange som mulig vil ta i et tak for
sameiet.

Vi runder av dugnaden med pølser m.m.

Styret