PBT feier trappeløp og områdene ved inngangene og nedgangene til P-hus mandag 15.april. Maskinell feiing av kjøreveier og p-plasser tirsdag 16.april. Det betyr at kjørevei og P-plasser må være fri for biler tirsdag 16.april kl 07-16. Biler som ikke er fjernet vil bli tauet bort for eiers regning og risiko.