Informasjonsskriv Sogn Terrasse boligsameie 1/22

Ladeinfrastruktur
Vi har vært gjennom en vinter med stor aktivitet i garasjeanlegget.

Ladestasjonene er nå på plass, og i bruk.
BlueTec har stått for monteringen, og de med ladestasjon, har fått info fra leverandøren i forhold til bruk. Det er laget en egen kontrakt mellom sameiere med ladestasjon og sameiet.

For sameiere som ønsker ladestasjon på et senere tidspunkt, så er det bare å kontakte styret.

Hammersborg Eiendomsforvaltning AS
Vår nye kontaktperson er: Karen Mellbye. Hun treffes på 47330570, eller: mellbye@hbef.no

Vaktmester
Vår nye vaktmester er: Nicolai Lund. Han kan kontaktes på E-post: nicolai@pbt.no

Søppelhåndtering
Dette er stadig et stort problem. Spesielt papp (som oftest pizza-esker) stappes inn i innkastet.
Husk at all papp må rives i mindre biter, se oppslag ved luken.
For hver gang sjakten tetter seg, så koster det sameiet i snitt kr 3000,-.

Feiing av uteområdene
Dette vil skje 7. April, og alle biler må fjernes mellom 07:00 og 18:00 denne dagen.
Feilparkerte biler blir tauet bort for eiers regning.
Firmaet som utfører jobben, har en hektisk periode, men vil bli ferdige i løpet av dagen.
Enkelte biler står parkert på fellesområdene i lengre perioder, og det skaper også utfordringer.

Vårdugnad
Vi satser på en dugnad i sameiet i begynnelsen av mai.
Nærmere informasjon om dag og tidspunkt, henges opp på info-tavlene.
Sameiets hjemmeside oppdateres også når dag er bestemt.

Vask/feiing av garasje
I begynnelsen av juni hvert år har vi en garasjevask.
Tenk allerede nå om det er noe skrot m.m. på garasjeplassen som kan kastes.
Et tips er å benytte container som blir satt ut under vårdugnaden.
Alt må uansett fjernes før garasjen rengjøres.

Røyking på terrasser
Vi har ikke røykeforbud i sameiet, men oppfordrer alle til å vise hensyn.
Røyken siver inn gjennom vinduer oppover i etasjene, som er til sjenanse for enkelte naboer.

Årsmøte
Denne uken avholdes årets årsmøte, og endelig kan vi treffes.
Noen utskiftninger i styret vil det bli, og info om dette blir oppdatert på hjemmesiden.

Sykkelstativ
Det blir stadig flere i sameiet som benytter sykkel som fremkomstmiddel,
noe som er bra både for kropp og miljø.
Hvis noen har sykler i stativene ute som ikke benyttes, så er det fint om disse parkeres i boden. Vi trenger plassene til de ‘’aktive’’.

Gass
Kontroll av gassanlegg er viktig. Tankanlegg og fordelingsnett kontrolleres jevnlig.
Alle med gasspeis er pliktig til å ha årlig service, noe som stort sett fungerer meget bra.
Det er dessverre noen få som ikke er til stede når service og avlesning skjer.
Vi må stramme inn på dette, da gassregnskapet ikke kan gjøres opp før alle målere er lest av.           

GOD PÅSKE.

Hilsen
Styret
Oslo, 28.3.22