I skrivende stund er det grått og trist ute, men våren sies å være i
anmarsj!


1. Årsmøtet
Årsmøte i sameiet vårt ble avholdt den 21. mars på Blindern VGS. Oppmøtet var
tilfredsstillende, men hvor var de unge som har flyttet inn hos oss? Det var ingen store saker
som skulle behandles og møtet ble avviklet greit og effektivt av møtelederne fra Sefbo. Etter
det formelle var over ble det en fin seanse med åpent forum hvor mye ble luftet. Bør kanskje
innføres som fast post?
 

Valgkomiteen som ble valgt får en viktig funksjon frem mot neste årsmøte og det sittende
styret oppfordrer den yngre garde til å melde seg til tjeneste.
 

Det nye styret er slik sammensatt.
Erik H. Rekdal, styreleder
Per Eivind Larsen, nestleder
Marit Bekkevold, styremedlem
Anne Riise, styremedlem
Ewa Freund, styremedlem (ny)
 

2. Ny forvalter
Sefbo/PHM overtok som forvalter av sameiet den 1. januar 2024 og etter noen problemer i
starten mener styret at det hele fungerer bra.
Det nye informasjonssystemet heter «Lettstyrt» og der kan alle gå inn og få praktisk
informasjon om viktige ting i sameiet. Agenda for styremøter blir også lagt dit. I «Lettstyrt»
kan man også stille spørsmål til styret om saker man lurer på. Styret har i første omgang
besluttet å beholde våre opprinnelige hjemmesider og all info blir også lagt dit.
For å komme inn på Lettstyrt se vedlegg.
 

3. Vårens aktiviteter
Våren er en travel periode i sameiet vårt og vi ber beboerne merke seg følgende datoer:
- 15.04. Blir alle trappeløp, reposer og inngangspartier feiet.
- 16.04. Blir kjøreveier og p-plasser feiet og alle biler må fjernes fra gjesteparkeringen den
  dagen (se oppslag).
- 07.05. Dugnad og oppslag om dette kommer.
- 22/23.05 Disse dagene blir garasjen feiet og oppslag kommer.
- I uke 23 blir oppganger vasket og bonet. Oppslag kommer.
 

4. Hundehold
Dyreeiere må ta hensyn til sine naboer og føle ansvar for sitt dyrehold. Hund skal alltid føres i
bånd på sameiets område (knfr. Trivselsregler vedtatt på sameiermøter i 2005 og 2017.)
Styret har fått klager på at hunder går løse hos oss. Hundeiere må huske å ta opp hundebæsj
etter sin hund.

5. Parkering
Det klages stadig til styret om biler som blir stående langt utover tillatt tid på
gjesteparkeringene våre. Er det behov for utvidet p-tid er det bare å ta kontakt med styret så
ordner vi det.
Biler som eies av beboere skal stå på p-plasser i garasjen og ikke på gjesteparkeringen.
Styret vil vurdere borttauing om ikke p-reglene overholdes.
 

6. Merking av postkasser og ringetablåer
Styret gjør oppmerksom på at alle postkasser og ringetablåer skal være merket med
navneskilt. Skiltene fås kjøpt hos Jernia på Ullevål Stadion. De som mangler skilt må ordne
dette så raskt som mulig. Hvis ikke vil styret gjøre det og sende regning til eier.
 

Oslo, 10.april 2024
Styret