Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt på Blindern VGS torsdag 28. mars med «kun» 31 sameiere tilstede + 2 fullmakter. Protokoll fra møtet sendes den enkelte sameier fra vår forretningsfører.


Det var valg på nytt styre, og det nye styret ser slik ut:

 • som styreleder ble Erik H. Rekdal valgt for to år
 • som styremedlemmer ble følgende valgt:

Per-Eivind Larsen, Ewa Freund, Per-Anders Nygren og Helle Biseth Markussen.

 

Tillat meg en liten refleksjon over fremmøte. Stort sett er det de samme som møter, men gledelig var at også de nyinnflyttede siden forrige årsmøte kom og var aktive deltagere.
Men – hvor var de unge?

 

Vårens aktiviteter
 

Våren står for døren, og styret har bestemt følgende datoer for de tradisjonelle aktivitetene:

 • Feiing av kjørevei/p-plasser: 23. april. Eget oppslag med med info kommer.
 • Dugnad: 7. mai.

I forbindelse med dugnaden ber vi om at sykler som er i aktivt bruk merkes. Styret         vurderer å fjerne sykler som ikke er merket.

 • Garasjevask: 4. -5. juni.
 • Boning/vask av innvendig trapper/ganger og vinduer: 11. -14. juni
 • Vask av hvite felter over inngang/svalgang: starter mandag 17. juni (uke 25).
 • Retting av skilt: 25. juni.
 • Sommerfest: 15. august (værforbehold)
   

Nødutganger fra garasjen
 

Vi får stadig melding fra Securitas om åpne/ulåste dører i nødutgangene fra garasjen.

Styret minner om at disse ikke skal benyttes annet enn til nettopp nødutgang.

Ei heller skal disse brukes som lagringsplass. Vi har hatt tilfeller hvor lagrede gjenstander har blokkert dørene.


Hundehold / Søppeldunker
 

Vi minner om at hunder skal holdes i bånd inne på fellesområdet, og vi ber om at hundebæsjen plukkes opp!  Hundebæsjen skal ikke legges i de hvite søppeldunkene som står ved inngangene. Bruk de ordinære søppelnedkastene.

Søppeldunkene skal heller ikke brukes for husholdningsavfall. Kun papp og papir.


Merking av postkasser/ringetablåer
 

Vi minner om at postkassene/ringetablåer skal merkes med enhetlige skilt.

For de som bor i B-oppgangene er det nødvendig med tre skilt; for A- oppgangene trengs kun to stk.


Styret har anledning til å kjøpe inn nødvendig skilt for beboers regning.

Skilt fås kjøpt hos Jernia på Ullevaal Stadion. Ved spørsmål ta kontakt med styret.


Inngangsdører
 

Vi er blitt gjort oppmerksom på at når det flyttes ut/inn blir ofte inngangsdørene stående opp ved hjelp av gjenstander som settes som sperre.  Om ikke man samtidig frakobler de to armene på dørhydraulikken, kan dette medføre skader på dør/hydraulikk.

Heis
 

Det er av og til behov for å ha heisdørene åpne lenger enn normalt. Da er det påkrevd å bruke den nøkkelen som henger i alle heiser.

Andre løsninger kan forårsake skader på heisanlegget og påføre sameiet store kostnader ved en reparasjon.

Parkering

Styret er blitt gjort oppmerksom på at det fra tid til annen står langtidsparkerte biler på våre
p-plasser.

Styret gjør oppmerksom på at alle biler som parkeres hos oss skal ha parkeringsbevis liggende på dashbordet. Ved behov for langtidsparkering, ta kontakt med styret.

Ved brudd på parkeringsbestemmelsene, kan styret iverksette borttauing.

 

Til slutt oppfordrer vi alle til å holde orden på terrassene. Se avsnitt om dette i våre trivselsregler.


Styret ser frem til stor dugnadsaktivitet som bidrar til at fellesområdene fremstår i best mulig stand, og ønsker samtidig alle en riktig god påske!

 

Styret