Infoskriv 2/20

Årsmøtet

Dette ble avlyst med bakgrunn i Corona situasjonen og vil bli avholdt på et senere tidspunkt. Når vet vi ikke, men mest realistisk er etter sommerferien.

Men styret ber om tillatelse til å avholde et årsmøte bestående av styret og forretningsfører og på vegne av sameiet å godkjenne regnskapet. Dette for å hindre bøter ved for sen innlevering i Brønnøysund. Brækhus eiendom bekrefter at vi kan gjøre det på denne måten. Skulle noen av seksjonseierne ønske å møte i et slikt møte, må det meddeles styret. Gjør oppmerksom på begrensninger i antall og at lokalet er lite. Dato er ikke fastsatt.

Øvrige poster så som vedtektsendringer, styregodtgjørelse og valg utsettes til et ordinært årsmøte i f.eks. august/september eller før om mulig.


Dugnad

Denne blir avlyst. Dette pga smittefare med mange mennesker på et lite område, flere om samme redskap etc. Styret vil undersøke om det er mulig å få container. I så fall kommer vi tilbake om dette med oppslag.

Feiing av uteområdene, garasjen og vasking av oppgangene vil gå som vanlig, hvis ikke det kommer nye bestemmelser i veien.

Corona

Vi oppfordrer alle til å respektere de tiltak som blir bestemt av myndighetene.
Hver enkelt av oss kan f.eks. vaske håndtak, trappegelendre etc som et bidrag til smittebekjempelse.

Vet vi om noen i nærmiljøet som er i karantene, kan de av oss som ikke er i karantene, tilby handling og ta småærender. Med andre ord – være litt nabokjærring. 

 

Oslo,14.mars 2020
Styret