Sommeren er på hell, og det er på tide med litt info.

 

 

Ladestasjoner:

Mange har installert ladeboks, men alle garasjeplasser kan utstyres med det som trengs.

Ta kontakt med styret, styret@sognterrasse.no, så formidler vi kontakten videre til BlueTec, som står for installering.

Systemet har vært stabilt, men vi hadde utfordringer forrige helg, og i begynnelsen av denne. Dette er svært beklagelig, og er tatt opp med BlueTec. Vi følger opp dette tett.

 

Borettslad:

Dette er selskapet som står for fakturering av strøm ved bruk av ladestasjon.

De av dere som har boks, som ikke har registrert seg med den info som Borettslad krever, vennligst gå inn på denne nettsiden: https://emsp.evlinkconnect.com/minlader

Viser også til Brukerveiledning som alle med lader mottok i vår. Kontakt styret om noe er uklart.

 

Høstdugnad:

Vi minner om høstdugnad 22/9 - 17:30. Fint om så mange som mulig møter opp, da det er mange oppgaver å fordele. Vi runder av dugnaden med litt enkel servering.

Containere blir utplassert dagen før.

 

Maling av terrasser:

Styret er skuffet over at det fortsatt er mange sameiere som ikke har utført jobben. Godt over halvparten har malt, og det er bra. Husk at maling av treverk rundt vinduene (også på kortsidene), er en del av oppdraget.

De vi ikke har mottatt kvittering fra, vil bli kontaktet. Info om fargekode m.m. finner dere under ‘aktuelt’ på sameiets hjemmeside.

 

Brannvarsling:

En del fikk sikkert med seg at anlegget ble testet forrige uke. Alt fungerer som det skal. Det er et krav med en årlig test, noe som også gir trygghet.

 

Utelamper:

Vi har nå satt i gang jobben med å skifte ut disse. Vi bygger om lampene til LED, noe som også er strømsparende.

 

Hammersborg Eiendomsforvaltning:

Hammersborg fusjonerer nå med OBOS, og blir en avdeling av OBOS fra 1/1-23.

Informasjon om endringene, kommer vi tilbake til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-faktura:

Styret har sjekket kostnadene vedrørende e-faktura, og det medfører bl.a. et etableringsgebyr på kr 8000,-. Vi har valgt å ikke innføre dette nå.

Sameiere som ønsker det, kan melde det inn som sak på årsmøtet.

 

Høy fart utenfor blokkene, og i garasjen:

Da enkelte holder alt for høy hastighet, så ønsker styret å ha fokus på dette.

Bedre skilting vurderes. Senk farten!!!!!

 

Grøntarelaet:

Vi har et grøntareal som krever mye. En del planter skal/bør skiftes ut, og oppstart av dette arbeidet blir i høst. Da dette er kostbart, så må det fordeles over flere år.

 

Grøntkomité:

Det ble børstet støv av grøntkomiteen i vår, og det er svært gledelig. Vi håper at enda flere vil delta neste år, og gjerne sameiere fra alle blokkene. Ikke bare er det positivt for sameiet, det er også sosialt.

 

Service av gasspeis:

Vi har byttet leverandør vedrørende service og avlesing av forbruk.

Det er nå RSM gas services AS som skal gjøre jobben.

Samme firma har for øvrig tilsyn og service av tank og anlegg.

Da det er nye regler vedrørende hyppighet av service, så blir den neste vinter/23.

 

 

 

Styret