Infobrev 3/18

Når dette skrives er skolene i ferd med å lukke dørene for sommeren og ferien står for døren. Vi i styret synes det derfor er riktig av oss å oppsummere de viktigste sakene som styret har bedrevet i vinter/våres.

Dette info brevet blir også distribuert via epost til de som har sendt inn sin e-post adr. til vår forvalter.  Men, som alltid vil infobrevet bli lagt ut på våre hjemmesider. Styret oppfordrer de som har e-post til å sende inn sin e-post adresse til vår forvalter Kim Martinsen. Hans e-post er martinsen@braekhus.no.

Dugnad

Vårens dugnad ble gjennomført tirsdag 8 mai. Stort fremmøte og plener ble raket, bed luket og benker oljet. Styret takker alle for stor innsats.

Vedlikeholdsarbeider

Styret har igangsatt vedlikeholdsarbeider i alle utvendige trappeløp hvor slitte trinn er blitt ordnet og avsatsene støpt på ny der hvor det var nødvendig.

Garasjen ble vasket og feiet i begynnelsen av juni og alle innvendige trappeløp og avsatser ble vasket og bonet uken etter. Arbeidet gikk greit unna takket være smidighet og godt samarbeide sameierne i mellom med flytting av biler/sykler etc. Dessverre ble ikke garasjevasken tilfredsstillende utført og vi blir nødt til å gjenta arbeidet i løpet av sommeren. Vi kommer tilbake med mer info om dette.

Vi hadde i fjor høst en gjennomgang av lekeapparatene våre hvor det ble påpekt en del mangler. Disse er nå rettet. Mest synlig er at klatrestativet mellom 14 og 12 er borte. Det var pil råttent og var farlig å bruke. Stativet blir ikke erstattet da det var svært lite brukt.

Vanning

Mai/juni ble to solrike måneder hvor det kom ingen eller lite nedbør. Dette medført bruneplener som så absolutt kunne trenge vann, men pga det tørre været og lite vann innførte kommunen vanningsforbud. Dette respekterte styret, men dessverre var/er det noen i sameiet som ikke gjorde det samme og tok seg til rette og vannet «sin» plen. Skuffende!!

Parkering

For den gode ordens skyld gjør styret oppmerksom på at utleie av p-plasser til folk som ikke bor i sameiet ikke er tillat.

Dessverre har det også vist seg nødvendig å taue bort biler som ikke respekterer våre parkeringsbestemmelser. Alle biler som parkeres ute skal ha parkeringskort, påført navn, adresse og seksjonsnr, liggende synlig i bilen.

P-kort kan fås ved å henvende seg til styret på  styret@sognterrasse.no

El-bil og lading

Det blir flere i sameiet som skaffer seg el-bil og monterer ladestasjoner. Styret ber om at vi blir informert om dette og at firma Ø. Wiig Installasjon AS benyttes. Regning for første halvår sendes ut i disse dager.

  Hundehold

Vi gjør oppmerksom på at hunder skal holdes i bånd inne på vårt område. Husk å plukke opp etter hunden din. Søppelkassene ved inngangsdørene skal ikke brukes til hundeavfall.  Det skal legges i søppelnedkastene.

Sommerfest

Den tradisjonelle sommerfesten avholdes torsdag den 16 august kl.18. Vi oppfordrer nye som «gamle» beboere til å stille opp. Vi holder grillen og setter opp bord. Mat og sitteredskaper må medbringes, likeså drikke!


Da gjenstår det bare for styret å ønske alle i Sogn Terrasse boligsameie en riktig god sommer!

Styret
Oslo, 22 juni 2018.