Infobrev nr. 3 2019

Lett oppsummering
Når dette skrives er sommer’n så absolutt over. Det regner lett, på trærne er det antydning til høstfarger og det er skolestart. Styret håper at den enkelte sameier har hatt en fin sommer rik på mange positive opplevelser.

Styret hadde planer for en sommerfest, men med en heller usikker værmelding valgte vi å avlyse. Imidlertid ble været langt bedre enn spådd, men å reversere en avlysning mente vi var vanskelig. Men neste år blir det fest – det lover styret!

Mens det i fjor var tørke har det i år kommet mye nedbør som har gitt gode vekstforhold for planter og plener. Plenen foran 6A fikk en hard medfart i fjor og styret besluttet å anlegge ny plen. Det ble gjort og nå er det en flott ny plen på plass.


Bilkjøring
Det er tidvis mye biltrafikk på området vårt og styret ber om at det kjøres med lav hastighet både i garasjen og ute. Det har vært noen nestenulykker i sommer, dessverre også med påkjørsel.

Lekkasjer
Kraftig nedbør i sommer har medført flere store lekkasjer. Disse er nå utbedret, men noe isolasjonsarbeider gjenstår. Styret takker for aktive tilbakemeldinger og beklager eventuelle problemer lekkasjene har medført.

Innbrudd i garasjen
Etter noen år med ingen rapporterte innbrudd i garasjen, har det nå på kort tid blitt rapportert tre innbrudd i biler som stod parkert i garasjen. Vi kan ikke sikre oss 100%, men noen forholdsregler kan vi ta.

Når vi kjører inn ber vi om at dere venter litt for å kontrollere at ingen uvedkommende følger etter. Garasjeåpneren skal ikke ligge i bilen, men festes til f.eks. husnøkkel.
Styret vurderer en endring i bruk av brikker, men dette kommer vi tilbake til.

Søppeldunker
Det skulle være unødvendig å påpeke, men de søppeldunkene som står ved inngangene, er kun for papiravfall ol. Definitivt ikke husholdningsavfall og brukte bleier!  Hundeeiere skal bruke søppel nedkastene når de kvitter seg med hundebæsj.

Branndører
Styret går av og til noen runder i oppgangene og må konstatere at enkelte steder står branndørene åpne. Det er et alvorlig brudd på brannsikkerheten og styret understreker at alle branndører skal til enhver tid være lukket!

Skjerming av verandaer
Det er anledning til å skjerme verandaene mot innsyn, men det må gjøres med godkjente materialer. Kun frosta eller blanke glass er tillatt.

Ta kontakt med Solberg Aluminium tlf. 472 01 112/916 88 170 eller på mail til roar@solbergaluminium.no for pris og montering.

Høstdugnad
Vi gjør klart for høst/vinter torsdag 12.09 kl. 17:30.
Containere kommer onsdag 11.09 og blir hentet fredag 13.09.
I containere skal det kun kastes hageavfall og ting som det er lov å kaste i containere (se oppslag på container). Absolutt IKKE EL-ARTIKLER!  Dette er viktig da vi har fått bøter for dette tidligere.

Postkasser
Posten har bestemt seg for å samlokalisere postkassene våre ved A-oppgangene og at sameiet skulle betale for dette. Styret protesterte på dette og ba om vedtak og hjemmel for vedtak. Det fikk vi ikke, men etter noen møter fikk vi på vårparten et tilbud fra Posten om kostnadsdeling på arbeidet; underforstått – postkassene blir flyttet uansett. Styret aksepterte tilbudet og postkassene blir flyttet i løpet av høsten.

 

Oslo, 20.08.2019

Styret