Informasjonskriv til sameiere i Sogn Terrasse Boligsameie: 3/21

Det er desember, og nok et spesielt år er snart tilbakelagt. Hvordan 2022 blir, det har ingen fasit på. Vi håper det beste.

Ladeinfrastruktur
Vi er endelig klare til å få på plass et felles ladesystem i garasjeanlegget. BlueTec AS vil starte opp 10. januar 2022.

Alle bransjer opplever en økning i priser, så også i dette tilfellet. Ladeinfrastruktur koster, men vi har også besluttet å gjøre en endring.
Vi velger å hente strøm fra samtlige 6 strømtavler, noe som gir oss en langt bedre kapasitet. Denne utvidelsen har vi fått en meget god deal på.

Alle med garasje vil motta en faktura på ca kr 3700,-, med forfall i januar. Prisen på ladeboksene, har vi klart å få til samme pris som tidligere avtalt, kr 17000,-.
Dette gjelder ved bestilling innen 26. desember.

Se eget infoskriv fra BlueTec, med detaljert plan og link til bestilling av ladeboks.

Vi vil også henge opp oppslag vedrørende strømstans, flytting av biler m.m.

Årsmøte 2022
Årsmøtet skal etter planen avholdes 30. mars, så hold av datoen.

2022 blir et år for en del større og mindre prosjekter i sameiet, og styret vil be sameiet om en ekstra innbetaling av husleie.
Dette blir en egen sak på årsmøtet.

Her er noe av det viktigste som etter planen skal skje:
- 2G og 3G avvikles i Norge, noe som gjør at heisalarmene må bygges om.
- Vi har diverse utelys i sameiet, men pærene som benyttes blir ikke lengre produsert.
- Lampene må bygges om fra gass til LED. På lang sikt vil dette gi lavere strømforbruk.
- Uteområdet må også få en oppgradering, og vi har innhentet en plan fra SUMO.
  Noen av prosjektene vil igangsettes vår/22.
- Frontene over inngangene skal også få en vask og et malingsstrøk.

 

Til slutt vil styret i Sogn Terrasse Boligsameie få ønske alle beboere

                           En riktig God Jul og et Godt Nytt År!

 

Oslo, desember 2021
Styret