Infoskriv 3/23

I skrivende stund er det full sommer og ferien står for døren. Styret går utifra at planer er lagt og det er forventninger i luften?
Representanter for styret vil være tilstede hele sommeren.


1. Vårens aktiviteter
Vårens dugnad ble gjennomført mandag 8. mai med meget bra oppmøte og stor aktivitet.
Dugnaden ble på tradisjonell måte avsluttet med pølser etc. på plenen mellom nr. 10 og 12. Stor takk til Kristin som velvillig stilte sin leilighet til disposisjon for «pølsetrekking».
I begynnelsen av juni ble garasjene vasket, og så lang styret har kunnet vurdere, med bra resultat. Litt sørgelig var det at det også i år var noen som ikke flyttet bilene sine. Heldigvis ble ingen biler skadet.
I midten av juni ble alle oppganger vasket og bonet og vinduene i oppgangene vasket og med et svært godt resultat. Imidlertid vil styret påpeke at mange, alt for mange, ikke hadde ryddet i gangene. Det var dørmatter, skap, sykler mm. som gjorde at ikke alle områder ble vasket og bonet. Dørmatter ble båret ned og lagt utenfor inngangsdørene til oppgangene og forbløffende nok – der ble mange liggende i flere dager!


2. Forretningsfører
Den 1. juni ble forvaltningen av sameiet vårt overført til OBOS noe styret ble gjort kjent med tidlig i vår. OBOS er et gigantisk foretak og derav lange kommandolinjer og alle tjenester koster.
Styret bestemte seg derfor å sondere markedet og vi fant frem til et firma Sefbo AS som bygger på «Brækhus-modellen» og er langt mindre i størrelse. Vi fikk et tilbud derfra og tre stk. fra styret var i et møte med firmaet. Tilbudet var meget bra og sameiet sparer mange penger på å skifte. På styremøte den 20. juni besluttet styret å gå for tilbudet. Det betyr at fra 1. januar 2024 er det Sefbo AS som vil være sameiets forretningsfører.


3. Ladesituasjon
Det firmaet som så langt har hatt ansvaret for fakturering av strømbruk til å lade, har sagt opp kontrakten med effekt fra august. Styret har inngått ny kontrakt med ny leverandør av faktureringstjenesten og mer info vil komme om noen uker om hvordan de enkelte skal forholde seg .


4. Søppelnedkast
En gjenganger dette, men fortsatt kastes ting i søppel nedkast med blokkering som følger og med utrykking fra Envac for å løse blokaden. Unødvendige kr. 4-000.- som kostnad blir det også! Vi ber om at instruks som finnes på nedkast følges.

5. Uteliv på terrassene
Det er varme dager og mange flytter utendørs hvor det grilles, spilles musikk og nyter sommer kvelden. Det synes selvfølgelig styret er hyggelig, men vi gjør oppmerksom på å vise hensyn til naboer. Ikke alle synes grill-os og lignende, samt høy musikk, er greit. Styret gjør også oppmerksom på at bruk av engangsgriller og bruk av grillkull ikke er tillatt. Dette av brannsikkerhets årsaker.

Styret ønsker alle beboere i Sogn Terrasse Boligsameie er riktig god sommer!

Oslo, juni 2023
Styret