Infobrev 4/20

I skrivende stund har høsten meldt sin ankomst. Godt da at servicen på våre gasspeiser er i gang.

Dugnad/beboermøte

I forkant av dugnaden den 9. september ble det avholdt et noe uformelt beboermøte. Dette med bakgrunn i Coronasituasjonen. Manglende vedlikehold var et av punktene som ble diskutert. Dette er selvfølgelig en utfordring da vi ikke har noe vedlikeholdsfond, og utgifter i denne forbindelse må dekkes av det ordinære vedlikeholdsbudsjettet. Til tross for dette mener styret at vi har god kontroll på det løpende vedlikehold.

På årsmøtet i mai ble Anne Riise og Randi Kaltenborn valgt som valgkomite. Randi har trukket seg, og på beboermøtet ble Anders Eng foreslått og valgt.

Dugnaden ble gjennomført med godt fremmøte, og styret vil gjerne fremheve det gledelige at så mange av de nye unge beboerne møtte opp og gjorde en flott innsats.

Søppelbøtter

De gamle og til dels nokså shabby søppelbøttene ble byttet ut og erstattet av en ny og mindre utgave. Det er stor uenighet om behovet for disse, men det er enighet om at
bøttene definitivt ikke skal brukes til er husholdningsavfall og hundebæsj.

Dette er blitt påpekt utallige ganger, men fortsatt finner vaktmester slike saker i søppelbøttene. Vi har et utmerket avfallssystem som skal brukes til dette formål.

Merking av sykler

På dugnaden ble det fra noen deltagere uttrykt irritasjon over de mange sykkelvrakene som står i stativene. Styret vil derfor anmode alle eiere om å avhende disse. Til våren vil alle seksjonseiere får etiketter som klebes på de sykler som er i bruk. Umerkede sykler blir deretter fjernet.

Ringetablå/postkassemerking

Styret vil påpeke at når nye beboere flytter inn må de selv sørge for relevant merking.
Et postkasseskilt og to skilt til ringe tablået for de i A-oppgangene – tre skilt for de i B-oppgangene. Skilt fås kjøpt hos Jernia på Ullevål Stadion.  Vi gjør oppmerksom på at styret har anledning til å gå til innkjøp av skilt for beboers regning om det drøyer unødig lenge (tre uker) før nye skilt kommer på plass.

El-bil og ladestasjoner

Styret har satt i gang et prosjekt for med mål om å komme frem til et forsalg om felles ladeanlegg for el-biler. For øyeblikket er det forholdsvis god kapasitet, men styret erkjenner at antall el-biler vil  kunne øke raskt.Et forsalg vil bli fremlagt på årsmøtet i mars neste år.

Grøntarealet

Det har vært et særdeles godt år for grønne vekster, og enkelte steder  gror vi nesten igjen. På enkelte terrasser er sollyset nesten blitt borte, og i utvendige trappeløp henger grener godt ut i trappeløpet. Styret har derfor besluttet å beskjære alle busker og trær slik der ble gjort for noen år siden. Arbeidet vil bli igangsatt og avsluttet i løpet av oktober måned.

 

Styret
Oslo, 23.09.20