Infoskriv 04/23


I skrivende stund er det bare å konstatere at sommer’n er på hell og at høsten så smått varsler sin ankomst. Dog, litt «indian summer» har vi i disse dager.

Ladere.
Styret ble i våres gjort oppmerksom på at det ville bli et skifte av driftsselskap og vi måtte finne en ny leverandør ganske raskt. Vi fant en innen samme system i Schneider systemet. Electric Freeway er navnet og etter mye frem og tilbake ble omkobling gjort den 29. august. Styret håper at det har gått rimelig bra for alle brukere.
Skulle det mot formodning ha oppstått problemer må Electric Freeway kontaktes.
De treffes på tlf. 67 53 10 00 og er åpent alle hverdager fra 07:00 – 22:00.

Dugnad.
Dette er jo en av høstens store begivenheter og i år er tirsdag 12. september dagen hvor vi klargjør sameiet for vinteren. Se oppslag i alle oppganger.

Hva skjer på p-plassen ved hagesentret?
Styret har fått mange henvendelser om dette og vi kan opplyse om at det skal bygges boliger for ukrainske flyktninger. Det understrekes fra OsloBygg at det ikke er et flyktningmottak, men midlertidige boliger for nevnte gruppe som er klarert for bosetting i Norge. Fase en er allerede i gang og vil bli ferdigstilt i løpet av høsten. Fase to startes over jul og blir fullført i løpet av vinter/vår ‘24.
OsloBygg sier at de vil vektlegge å gjøre området så tiltalende som mulig.

Parkering.
Vi har gjesteparkering på vårt område og har man p-lapp i vinduet kan man parkere i 72 timer. Dessverre har noen misbrukt dette i sommer og styret vil nå innskjerpe reglene og vurdere borttauing ved overtredelser.
Er det behov for å stå lenger enn de lovlige 72 timer, kan man henvende seg til styret å få en p-lapp som angir hvor lenge bilen vil stå der.

Grøntområdet.
Sommeren har budt på særs gode vekstvilkår som har vært bra for nyplantingene og uttørkede plener etter en varm og tørr juni.
Grøntgruppa, som møtes hver annen onsdag foran 12B, har stått på og gjort en flott innsats og styret takker for det. Men, det er kun relativt få entusiaster som er aktive og styret oppfordrer flere til å bli med i grøntgruppa. Sosialt er det også!

Peisservice
Denne vil finne sted i perioden 25-27. september.
Se oppslag.

Oslo, september 2023
Styret.