Infoskriv 5/20

Søppel

Dette er en gjenganger i våre infoskriv, og dessverre ser det ut til at så blir det også fremover. Vi har i utgangspunktet
et meget effektivt system for å håndtere avfall, men særlig i papirnedkastene blir det mye stans. Det kastes fortsatt
pizzaesker, store biter av stiv kartong/papp. Alt dette forårsaker propp i systemet, og service må tilkalles.

Vi skrev om dette i sommer, og trodde at det skulle bli bedre. Vi har likevel i høst hatt tre utrykninger for å få løst opp
forstoppelsene. Dette koster sameiet dyrt!

Vi ber om at søppelnedkastene blir benyttet slik det er tenkt.

Ved returpunkt for glass/metallemballasje står det en søppeldunk som er ment for å kaste plastposer etter at man har
tømt de for plastflasker/metallemballasje. I det siste har styret kunnet konstatere at denne har blitt brukt til restavfall,
plastemballasje, malingsspann og sogar til å kvitte seg med elektrisk utstyr. Slik kan vi ikke ha det, og styret ber beboere
respektere dette.

Ved hver inngangsdør står det en liten avfallsbøtte tenkt for papiravfall/uønsket reklame etc.  Hva de ikke skal brukes
til er poser med hundebæsj eller husholdningsavfall. Dette er blitt påpekt utallige ganger, men dessverre synes dette
ikke å bli respektert og vi får klager fra vaktmester på dette.

Ladestasjoner for el-bil

Styret arbeider med å få til en fellesløsning på dette området, og vi vil presenterer et forslag til løsning på sameiets
årsmøte i 2021.

Årsmøtet

Dette er planlagt avholdt den 24. mars 2021, og vi søker å få det lagt til Blindern VGS. Dersom det ikke har blitt lettelser i Corona
restriksjonene vil vi gjøre som i år, og benytte en digital løsning.

Til slutt vil styret i Sogn Terrasse Boligsameie ønske alle beboere En riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Oslo, desember 2020.
Styret