Infoskriv 5/23

Høsten har satt seg og vi har hatt besøk av kong vinter som en påminnelse om hva vi har i vente.

For enkelte næringer er vi allerede inne i juletida – personlig synes jeg det er noe tidlig!

Parkering

Et daglig «problem» er at det alltid er biler som står her over tid uten p-lapp i vinduet. Regelverket for dette er forklart via skilt og på sameiets hjemmesider.

Mangler beboere slike lapper til sine gjester er det bare å ta kontakt med styret.

TV

Styret har i disse dager fornyet avtalen med Telenor og i den forbindelse er vi blitt enige med Telenor om leveranse av nye TV-bokser. Det er bokser som gir hver beboer større frihet i valg av kanaler. Pris pr. enhet øker da noe. Dere vil bli kontaktet av Telenor nå skifte skal finne sted og installasjonen vil bli utført av leverandøren.

Felleskostnader

Sameiet vårt har i lang tid slitt med at vi har for lite penger for å holde tritt med kostnadsutviklingen. Det er nå gått så langt at vi må gjøre noe drastisk. Hittil har styret bedt om en ekstra innbetaling når noe skulle gjøres, men i lys av et økende behov for vedlikehold på teknisk drift og HMS, er det ikke lenger nok. Flere «grønne» prosjekt er utført, videre planer er lagt og noen er påbegynt bl.a. langs Klaus Torgårdsvei. Dette bidrar også til økte kostnader.

Derfor vil det fra første januar bli en betydelig økning i felleskostnadene på 18%. Styret beklager å måtte gjøre dette, men det er svært nødvendig og håper på å få aksept.

Ny forvalter

Fra 1. januar 2024 overtar Sefbo AS forvaltningen av Sogn Terrasse Boligsameie. Vi takker OBOS for samarbeidet i den korte tiden vi har vært «samboere».

Endringer i styret

Joakim Berg Andersen har fratrådt styret pga flytting til Bærum. Han vil ikke bli erstattet i resten av styreperioden.

 Ewa Freund vil bli foreslått som nytt styremedlem fom årsmøtet neste år.

 Vi trenger nye styremedlemmer på sikt og oppfordrer alle (særlig de unge) til å melde seg. Det er ikke en overveldende arbeidsmengde og ett styremøte/mnd burde være enkelt å planlegge rundt.

 

Oslo, 10.november 2023

Styret