Infoskriv 6/23

I skrivende stund er mørket i ferd med å senke seg og de ulike terrassebeslysningene
kommer til sin rett! Flott å se på er det.

Nye TV-bokser
I forrige infoskriv opplyste vi om at vi hadde fornyet avtalen med Telenor og at det vil komme
nye TV-bokser.
Dessverre fikk vi ikke ordnet det slik at de kom på plass før jul, men i januar kommer de nye
boksene. De vil bli installert av Telenor og den enkelte eier vil bli kontaktet for avtale om tid
for installasjonen.

Skifte av forvalter
Som tidligere nevnt skifter vi forvalter fra OBOS Forvaltning til Sefbo AS. Det skjer fra 1.
januar 2024. Styret har takket OBOS for godt samarbeide og vi ser frem til et minst like godt
samarbeide med Sefbo AS.

Container for juletrær
Også i år kommer det en container for kastede juletrær. Den kommer 8. januar og står frem
til den 10.januar. Men, det er kun for juletrær!
Det kommer forøvrig oppslag om det samme.

Avslutningsvis vil styret takke alle beboere i Sogn Terrasse for et godt samarbeide i det
forgagne år og ønsker alle en god og fredfull julefeiring og et Godt Nytt År.

Oslo, desember 2023.