Årsmøte:

Vi minner om årsmøte den 15.mars 18:00, på Blindern Videregående Skole, 2. etasje.

Dere som har e-post adresse registrert hos Hammersborg, har fått innkallingen på mail. 

Sjekk innboksen. Posten tar seg av de resterende.

 

Feiing, dugnad m.m.:

Vinteren er snart på hell (får vi håpe😉), men det er for tidlig å sette en dato for feiing og dugnad.

Med en gang vi ser at snøen forsvinner, og vi får litt varme i bakken, så kommer vi med info.

Tenk allerede nå på at alle må benytte gjennomsiktige plastsekker til alt restavfall som skal i container, altså ikke sorte sekker. Det fikk vi erfare ved siste dugnad. Oslo kommune har blitt langt strengere når det gjelder avfallshåndtering, og vi vil ikke ha unødvendige kostnader.

 

Søppelnedkast:

Benytt poser som knytes til matavfall, plast, og restavfall.

De siste dagene har enkelte funnet ut at alt mulig kan dyttes ned i søppelnedkastet. Det gjelder ledninger, kleshengere, tepper m.m. Da blir det krøll, noe som gir oss ekstra kostnader, og unødvendig arbeid. 

 

Oppbevaring i garasje:

Parkeringsplassen er ikke noe lagringssted til annet enn sykler og hjul.

Madrasser, esker, avfall m.m. må fjernes. Det nærmer seg feiing i garasjen, og da må uansett alt bort.

 

Sykkelstativ: 

De som har sykkel parkert ute, skal benytte disse. Det er derfor viktig at sykler som aldri er i bruk fjernes. Sykler som fremstår som ‘’vrak’’, fjernes på vårens dugnad. 

 

Uteareal:

Foran nr. 6, vil det bli ny beplantning der rosene stod. Området foran gasstanken såes til med gress, og det blir nye planter inn mot blokka. Dette skyldes bl.a. at rådyra var glade i rosebuskene. Mellom 6A og 8A, 8A og 10A, og ved inngangspartiet til 10A, er det også noen bed som får ny beplantning. Arbeidet vil skje i mai måned, så sant alt går etter planen.

Vi har fått utarbeidet en plan vedrørende grøntarealene, og det vi gjør nå, er i tråd med den.

 

Barn leker:

Vi i styret har håper at alle har sett de nye skiltene ved innkjøringen, og at vi holder igjen litt på gasspedalen. 

 

God påske når den tiden kommer.

 

Styret