Økningen av fellesutgiftene i år er på 10% fom 1.januar 2020.

Dette er nødvendig primært på grunn av at flere av sameiets store faste kostnader øker eller forventes å øke:

- kommunale avgifter har økt per 1.1.2020; renovasjonsavgift er opp 4,4%
  og vann- og avløpsgebyr er opp 10,5%
- forsikring forventes å øke med 10%
- kabel TV og bredbånd 4%
- renhold og vaktmestertjenester 4%

I tillegg til dette er likviditeten noe svak for tiden og det må rettes opp.

Sameiet har avsatt noe midler til fremtidig vedlikehold, men dette kan i utgangspunktet ikke brukes til ordinær drift uten årsmøtets samtykke.