DENNE SIDEN AVSLUTTES OG BLIR IKKE LENGER OPPDATERT . 
Er erstattet av nytt system LETTSTYRT (ref. tidligere info).
Meldinger kan fortsatt sendes til styret@sognterrasse.no