Sameiets forretningsfører fom. 26.mars 2021 er:

Vår tidligere forretningsfører Brækhus Eiendom AS er blitt overtatt av Hammersborg Eiendomsforvaltning AS med følgende adresse:
Hammersborg torg 3, Postboks 6666 St.Olavs plass, 01299 Oslo,  tel. 22 86 75 90,
https://www.hammersborgeiendomsforvaltning.no (hbef.no)
e-post: eiendom@hbef.no

Sameiets forvaltningskonsulent er:
Christopher Sæter, saeter@hbef.no, mob. 40040332 | Sentralbord 22 86 75 90
Han kan kontaktes ved spørsmål angående f.eks. betaling av fellesutgifter med mer.