Sameiets forretningsfører fom 26.mars 2021 er:

Vår tidligere forretningsfører Brækhus Eiendom AS er blitt overtatt av Hammersborg Eiendomsforvaltning AS med følgende adresse:
Hammersborg torg 3, Postboks 6666 St.Olavs plass, 01299 Oslo,  tel. 22 86 75 90,
https://www.hammersborgeiendomsforvaltning.no
e-post: eiendom@hammersborgeiendomsforvaltning.no.

Sameiets forvaltningskonsulent er:
Kim Martinsen, martinsen@hammersborgeiendomsforvaltning.no,
mob. 480 29 453 (direkte), 22 86 75 90 (sentralbord)

Han kan kontaktes ved spørsmål angående betaling av fellesutgifter, nøkkelbestilling med mer.