Status oppdatert juni 2022

Fom 14.mai 2020 skifter vaktmesterselskap PVT navnet til PBT Eiendomsdrift Øst AS.
Adressen er:
Nils Hansens vei 6, 0666 Oslo
Tlf: 22 18 20 00
Mail: post@pbt.no
Nettside: www.pbteiendomsdrift.no

Vaktmester Cato Olstad  mob: 93024000, er her på tirsdager og fredager.

Sameiere kan melde fra om ting som må gjøres, som f.eks. lyspæreskift, dørpumper som er trege osv via e-post til styret@sognterrasse.no og vil vil formidle dette videre til vaktmesteren. Beskjeder til vaktmester kan også
legges inn i postkassen som finnes ved porten til garasjen på innsiden.

Husk at vaktmester skal bare arbeide ift. sameiets fellesområder og ikke i de enkelte leilighetene.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------