Status oppdatert september 2020

Fom 14.mai 2020 skifter vaktmesterselskap PVT navnet til PBT Eiendomsdrift Øst AS.
Adressen er:
Nils Hansens vei 6, 0666 Oslo
Tlf: 22 18 20 00
Mail: post@pbt.no
Nettside: pbteiendomsdrift.no

Vaktmester Pål Brill, paal.brill@pbt.no, er her på tirsdager og torsdager.

Sameiere kan melde fra om ting som må gjøres, som f.eks. lyspæreskift,
dørpumper som er trege osv via e-post til styret@sognterrasse.no og vil vil formidle
dette videre til vaktmesteren. Beskjeder til vaktmester kan også
legges inn i postkassen som finnes ved porten til garasjen på innsiden.

Husk at vaktmester skal bare arbeide ift sameiets fellesområder og ikke i
de enkelte leilighetene.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------