Vi ber om at alle biler flyttes slik at arealet blir frigjort for feiing/vasking. Biler som ikke flyttes blir stående for eiers egen risiko.

Onsdag 22. mai 2024 fra kl 08.00 til kl 16.00
Del av garasjen KT vei nr 6-12, fra midten på innkjøringen og bort til endeveggen ved nr 6 

Torsdag 23. mai 2024 fra kl 08.00 til kl 16.00
Del av garasjen KT vei nr 12-16, fra midten på innkjøringen og bort til endeveggen ved nr 16.

Vi minner om at det ikke er tillatt å oppbevare løse eiendeler på garasjeplassen. Slike eiendeler må fjernes ved garasjevasken. Styret tar ikke ansvar for skader på gjenstander og biler som ikke er fjernet.

Hilsen 
Styret