Vasking og boning
14. - 16. Juni.

Dette betyr at gangene må ryddes, og
alt ‘’løst’’ må fjernes disse dagene.

Boningen utføres i løpet av 3 dager.
Vi starter i blokk nr 16, og avslutter i blokk nr 6.

Fint om vi snakker sammen, og eventuelt tar litt ansvar for naboen vår.
Ta bort dørmatter og aviser.

Hilsen Styret.