Vårrengjøring av oppganger og  inngangspartier utføres fra 3. til 6. juni mellom kl 08.00 og kl 16.00; skuring og boning av trapper og gulv, samt  vinduspuss innvendig og utvendig. 
Arbeidet starter i KT nr. 6 og avsluttes i nr. 16. 

Alle må sørge for at inngangspartiet  foran leiligheten er ryddet på gulvet. 
Dørmatter og møbler må fjernes. 

Når gulvet er bonet må det tørke i ca 30 til  40 minutter før man kan gå på det. 
Vi ber om at dette blir tatt hensyn til ved at man følger med på fremdriften i egen oppgang. 

Hilsen 
Styret